Boeken : Tom Clancy

De afgelopen maanden heb ik onderstaande boeken gelezen. Deze boeken zijn geschreven voor Tom Clancy.


Boek : Tom Clancy - De Meedogenlozen

Boek : Tom Clancy – De Meedogenlozen

De Meedogenlozen

Ex-marineman John Kelly wacht een mogelijk dodelijke, bijna onuitvoerbare opdracht. In Vietnam stond hij bekend als de ‘Slang’, de man wiens voetstappen nooit gehoord werden, wiens spoor niet te achterhalen was. Maar nu, terug in de Verenigde Staten, weet men hem maar al te goed te vinden. Admiraal James Greer van de inlichtingendienst heeft iets zeer speciaals met hem voor. Ook Dutch Maxwell, sous-chef Operatiën Vliegtuigzaken, heeft zo zijn bedoelingen met John. Maar pas echt sinister zijn de plannen van de drugsmaffia, die Kelly snel en pijnlijk duidelijk maakt dat mensen niet meedogenloos worden geboren, maar gemaakt.

Maar Kelly vecht terug onder zijn nieuwe identiteit als John Clark. Uit naam van alles waar hij voor staat moet John, om zijn eigen leven te redden, een grens overschrijden die hem tot in de zwartste diepten van de onderwereld voert, van waaruit terugkeer zeer twijfelachtig is …


Boek : Tom Clancy - Ongelijke Strijd

Boek : Tom Clancy – Ongelijke Strijd

Ongelijke Strijd

Jack Ryan, historicus, ex-marinier en CIA-medewerker, kijkt tijdens zijn vakantie in Londen binnen een half uur de dood twee keer recht in de ogen. De eerste keer wordt hij op een haar na door een dubbeldekker overreden wanneer hij bij het oversteken de verkeerde kant op kijkt. De tweede keer ontsnapt hij ternauwernood aan de dood als de IRA vlak voor zijn ogen een aanslag pleegt. Instinctief gooit Jack zich in het gevecht. Pas als hij in het ziekenhuis weer bij bewustzijn komt, hoort hij wiens levens hij heeft gered. Jack, zijn zwangere vrouw en zijn dochtertje dachten rustig vakantie te kunnen vieren, maar belanden in een ware nachtmerrie. Meedogenloze terroristen blijken hen tot doelwit te hebben verkozen …


Boek : Tom Clancy - Het Rode Gevaar

Boek : Tom Clancy – Het Rode Gevaar

Het Rode Gevaar

De Amerikaanse geheime dienst komt via een overgelopen KGB-medewerker te weten dat hoge sovjetambtenaren een aanslag op de paus beramen. De vraag is alleen of de man de waarheid spreekt: berust het complot op werkelijkheid, of is het een valstrik? Op zoek naar de waarheid, raakt de nog onervaren CIA-medewerker Ryan verzeild in een dodelijk kat-en-muisspel tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Daarbij staat niet alleen het leven van de paus op het spel, maar ook het voortbestaan van de westerse wereld.


Boek : Tom Clancy - De Jacht op De Red October

Boek : Tom Clancy – De Jacht op De Red October

De Jacht Op De Red October

De Red October, een Russische onderzeeër boordevol zeer geavanceerde apparatuur, bevindt zich op de bodem van de oceaan. De moedige gezagvoerder, Marko Ramius, koestert een persoonlijke wrok tegen de Russische autoriteiten en hij is bereid zijn leven én dat van de elite-bemanning op het spel te zetten om zijn ontsnapping naar Amerika te realiseren. Hij heeft de vlucht tot in de kleinste details uitgedacht. De Amerikanen, die maar al te graag bereid zijn de Red October in veilig vaarwater te loodsen, zetten de agressieve commandant van de Dallas, Bart Mancuso, in. Hij vertrouwt op zijn niet onaanzienlijke capaciteiten en op een reusachtige, nieuw ontwikkelde computer. De Russen, die de ontsnapping als hoogverraad ervaren, zetten Viktor Tupolev in, eens Ramius’ meest toegewijde leerling.

Achttien dagen duurt de zenuwslopende jacht over de bodem van de oceaan.


Boek : Tom Clancy - Kardinaal van het Kremlin

Boek : Tom Clancy – Kardinaal van het Kremlin

Kardinaal van het Kremlin

In Amerika werken geleerden aan het geheime defensieproject `Tea Clipper´ terwijl in de Russische heuvels vlak bij Afghanistan een buitenaards aandoend complex van zuilen en torens verrijst. Beide wereldmachten werken onafhankelijk van elkaar in het diepste geheim aan de ontwikkeling van Star Wars. Kolonel Filitov (codenaam: Kardinaal) krijgt de opdracht uit te vinden hoe ver de Russen gevorderd zijn. Als rechterhand van de Russische minister van Defensie is hij de uitgelezen spion van Amerika. Bij het doorspelen van Filitovs geheime materiaal wordt echter een fout gemaakt. De KGB raakt onmiddellijk gealarmeerd. Het is aan Jack Ryan, historicus, ex-marinier en CIA-medewerker om Filitov met een list uit het Kremlin te krijgen. Helaas stuit hij daarbij op een groot aantal intriges, waardoor zijn opdracht bemoeilijkt wordt. Ryan moet alles op alles zetten om Filitov veilig naar Amerika te loodsen en een Derde Wereldoorlog af te wenden …


Boek : Tom Clancy - De Columbia Connectie

Boek : Tom Clancy – De Columbia Connectie

De Columbia Connectie

De Colombiaanse drugsmaffia ruimt twee tegenstanders uit de weg. Op zich geen opzienbarende gebeurtenis – de doodseskaders slaan dagelijks toe -, ware het niet dat het in dit geval twee hooggeplaatste VS-functionarissen betreft. Een zaak met internationale gevolgen.

Het doel van de actie is duidelijk: de machtige drugsbaronnen geven met de moord te kennen inmenging van de Amerikaanse overheid en het intensieve ingrijpen van de narcoticabrigades meer dan beu te zijn.

Onmiddellijk gaan de Verenigde Staten tot tegenactie over. In het diepste geheim worden undercoverteams naar Colombia overgebracht. Ook op het thuisfront zet men het tegenoffensief in: gewapend met alle technologische middelen die hun ter beschikking staan, en dat zijn de meest geavanceerde ter wereld, binden deskundigen de strijd aan met het drugssyndicaat.

Maar onvermijdelijk dringen zich vragen op: wie of wat is eigenlijk de échte vijand? En zijn de consequenties van een té harde tegenactie nog wel te overzien? Deze en tal van andere vragen kosten onder anderen Jack Ryan, historicus, ex-marinier en CIA-medewerker, de nodige hoofdbrekens. Samen met zijn obscure tegenhanger, de schimmige meneer Clark, gaat hij op zoek naar de antwoorden. Wat ze verwachten is een gevaar van buitenaf, maar het gevaar van binnenuit zou wel eens bedreigender kunnen zijn …


Boek : Tom Clancy - Golf van Ontzetting

Boek : Tom Clancy – Golf van Ontzetting

Golf van Ontzetting

De Verenigde Staten hebben een ingrijpend vredesplan voor het Midden-Oosten opgesteld, een plan dat inspeelt op de veranderende machtsverhoudingen in de wereld. Jack Ryan, historicus, ex-marinier en CIA-medewerker, krijgt opdracht de partijen voor te bereiden op de uitvoering ervan.

Al snel treden echter tegenkrachten in werking: bepaalde terroristische groeperingen voelen zich steeds meer in een isolement gedrukt door de verschuivingen in de politieke verhoudingen – steun van de Sovjets hebben ze niet meer te verwachten. Ze spelen hun laatste, wanhopige kaart uit. Eén schijnbaar op zichzelf staand incident heeft mondiale gevolgen; één meedogenloze, gruwelijke daad betrekt de hele wereld in een crisis zonder weerga. Een nucleaire wereldbrand dreigt, maar de president van de Verenigde Staten lijkt plotseling niet opgewassen te zijn tegen deze situatie …

Jack Ryan ziet zich voor een nagenoeg onmogelijke opdracht gesteld: hij moet de situatie in zijn greep zien te krijgen voordat de wereldleiders de controle over zichzelf – en de wereld – verliezen …


Boek : Tom Clancy - Ereschuld

Boek : Tom Clancy – Ereschuld

Ereschuld

Razio Yamata, een van de invloedrijkste zakenmannen van Japan, heeft een plan bedacht om de Amerikanen een lesje te leren. Hun grootheidswaanzin en imperialistische neigingen is hij meer dan zat. Japan heeft in de Tweede Wereldoorlog veel geleden onder de Amerikaanse aanvallen en nu is de tijd gekomen om wraak te nemen. Japan moet de machtigste natie op wereldniveau worden.

Een ontploffende benzinetank van een Japanse auto in de VS zorgt ervoor dat de handelsbetrekkingen tussen Japan en de VS verslechteren. Dit is voor Yamata het teken om een oorlog te ontketenen.

Jack Ryan krijgt in deze dreigende noodsituatie de eervolle opdracht de Amerikaanse president met zijn diensten en kennis terzijde te staan, daarbij geassisteerd door cia-agent John Clark. Als hij alleen maar wist hoe hij te werk moet gaan …


Boek : Tom Clancy - Uitstel van Executie

Boek : Tom Clancy – Uitstel van Executie

Uitstel van Executie

‘Ik, John Patrick Ryan … zweer plechtig dat ik trouw het ambt van president van de Verenigde Staten zal uitoefenen…’, zo luidt het explosieve einde van Tom Clancy’s Ereschuld. In een verschrikkelijke aanslag op de Amerikaanse regering zijn niet alleen de meeste congresleden gedood, maar is ook president Durling om het leven gekomen. Op de schouders van Jack Ryan, de man die slechts vijf minuten eerder benoemd werd tot vice-president, rust nu een zware taak …

Maar hoe voer je een regeringsbeleid zonder regering? Waar moet je überhaupt beginnen? Voordat Ryan zelfs maar aan de behandeling van deze brandende vragen toekomt, ziet hij zich geplaatst voor de taak de geschokte natie tot rust te brengen, een massale staatsbegrafenis te organiseren, de argwaan van de wereldleiders weg te nemen en de juiste toedracht van de tragedie te onderzoeken. Maar dat is nog niet alles. Vele ogen zijn op hem gericht, vanuit Peking, Teheran en andere machtscentra van de wereld, en het zijn niet slechts vriendelijke blikken die hij toegeworpen krijgt …

Sommige opportunisten zien nu hun kans schoon voordeel te putten uit de complete chaos; sommige partijen grijpen de kans hun gram te halen, bezield als ze zijn met een diepgewortelde haat voor de staat of zelfs voor de nieuwe president zelf… Al deze elementen aarzelen niet direct toe te slaan en laten geen moment voorbij gaan om Jack Ryan te confronteren met een crisis die zijn gelijke in de wereldgeschiedenis niet kent …


Boek : Tom Clancy - Uur van de Waarheid

Boek : Tom Clancy – Uur van de Waarheid

Uur van de Waarheid

Ex-marinier John Clark, het duistere alter ego van Jack Ryan, en zijn schoonzoon DOmingo ‘Ding’ Chavez hebben de CIA verlaten om een nieuwe organisatie met de codenaam Rainbow op te richten. Rainbow is een eliteteam van Amerikaanse, Engelse, Israëlische, Franse en Duitse agenten dat in geval van interationaal terrorisme onmiddelijk in actie zal komen. En die gelegenheid laat niet lang op zich wachten …


Boek : Tom Clancy - De Tanden van de Ttijger

Boek : Tom Clancy – De Tanden van de Ttijger

De Tanden van de Tijger

De VS zijn vastbesloten het terrorisme met wortel en al uit te roeien. Maar de FBI, de CIA en de NSA worden zwaar gehinderd in hun werk door de strenge regels en richtlijnen van de Amerikaanse wet. En dus wordt er een nieuwe geheime dienst in het leven geroepen die geheel buiten de wet om opereert. Op initiatief van de vroegere president Jack Ryan wordt een groep talentvolle jongemannen bijeengebracht. Een van hen is Patrick Ryan jr., Jacks eigen zoon …


Boek : Tom Clancy - Op Leven en Dood

Boek : Tom Clancy – Op Leven en Dood

Op Leven en Dood

De war on terror is nog lang niet gewonnen, maar de nieuwe president van de Verenigde Staten lijkt niet langer voor de winst te gaan. De Emir, een sadistische moordenaar die het brein is achter de bloederigste terreuraanslagen tegen Amerika en zijn bondgenoten, weet dan ook keer op keer te ontsnappen aan de Westerse troepen en opsporingsdiensten. Maar dan komt de Campus hem op het spoor …

Jack Ryan jr. en zijn neven Dominick en Brian Caruso krijgen hulp van twee oudgedienden die al voor veel hete vuren hebben gestaan: John Clarck en Ding Chavez. Hun opdracht luidt: de Emir vinden en afleveren in Amerika. Levend of dood …


Ik vind Tom Clancy een hele goede schrijver en alle bovengenoemde boeken zijn stuk voor stuk hele goede boeken, maar als je – net als ik – zo een lijst boeken achter elkaar leest, dan wordt het net even te veel. Te veel dat het goede altijd overwint en dat altijd op vlak voor het einde van het boek het helemaal weer goed komt.

Maar laat je daardoor niet tegenhouden. De boeken van Tom Clancy zijn zeer goed onderbouwt en verwijzen continue naar waar gebeurde zaken, waardoor sommige acties beter in perspectief te plaatsen zijn.

Deel dit:

Dit vind je misschien ook leuk...